CÁP 5A DÂY DÙ HIỂN THỊ ĐỒNG HỒ LED CHÂN TYPE C V-C8