SẠC DỰ PHÒNG VVZ 20.000MAH SAC NHANH 22.5W CÓ LED HIỂN THỊ V-Y9