SẠC DỰ PHÒNG VVZ 10.000MAH KÈM CÁP 3 ĐẦU LED HIỂN THỊ V-Y5