CÁP 5A DÂY DÙ HIỂN THỊ ĐỒNG HỒ LED CHÂN IPHONE V-L8