SẠC DỰ PHÒNG VVZ 10.000MAH LED HIỂN THỊ ĐA MÀU SẮC V-Y4